Ouderraad

Binnen Haarzicht ontstaan er steeds meer jaarlijkse tradities. We hopen verschillende activiteiten en evenementen te organiseren. De hulp van ouders daarbij is onmisbaar! Op dit moment zijn we een oudervereniging aan het oprichten, die de vrijwillige ouderbijdrage incasseert (per schooljaar 2020-2021) én die ondersteunt bij de organisatie van de kinderboekenweek, Sinterklaas, het midwinterdiner, lenteontbijt, de Koningsspelen, Avond4Daagse en, vanaf volgend jaar, de schoolreis.

Wilt u een bijdrage leveren? Leg even contact met Melle via directie.haarzicht@spoutrecht.nl

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit Alexander Smal (secretaris), Fanny Koppers (voorzitter) en Simone Mughal-Alkema (penningmeester).