Medezeggenschapsraad (MR)

Schooljaar 2020-2021 willen wij starten met een MR.
Als u interesse heeft, kunt u dit aangeven bij Rianne (rianne.olsthoorn@spoutrecht.nl)