Medezeggenschapsraad (MR)/ KC-raad i.o.

Per 1 juli 2020 heeft OBS Haarzicht een MR. In het schooljaar 2020-2021 vervolgen we het traject richting Kindcentrum-raad (zodat we ook de oudercommissie voor de BSO hebben georganiseerd). 

Onze MR bestaat uit teamleden Nicole Bruggeman, Willemijn de Heer (secretaris) en Rianne Olsthoorn (tijdelijk). De ouders van Haarzicht hebben (in een verkiezing) Gijs Weijters en Leonie van der Kruk gekozen als ouderlid. Wouter Tweehuijsen en Mariska van Doorn-Stam kregen evenveel stemmen en zijn daarmee ouderlid 3 én 4. Mariska van Doorn-Stam heeft aangegeven vooralsnog lid zonder actief stemrecht te willen zijn tot er een vierde teamlid aanschuift (volgend schooljaar, richting KC-raad).

U treft in de agenda van Social Schools de vergaderingen aan. Ook de notulen worden via Social Schools gedeeld. Wilt u de MR bereiken? Stuurt u dan vooral een mail naar de secretaris via mr.haarzicht@spoutrecht.nl