Buitenschoolse opvang

Buitenschoolste opvang Haarzicht

In het najaar van 2020 hebben wij onder ouders gepeild over interesse was in Voorschoolse Opvang. Deze gaan we vooralsnog niet opstarten. Wél kunnen kinderen om kwart over twee blijven voor buitenschoolse opvang. 

Het team bestaat uit:

Kim Veldhuizen

Pedagogisch medewerker BSO Haarzicht

“Activiteiten schud ik zo uit mijn mouw”

Ook Dana, Kevin, Maaike en Ilonka werken na kwart over twee en in vakanties op Haarzicht. Meer informatie over deze collega's volgt!

 

 

 

 

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Haarzicht?

Buitenschoolse opvang Haarzicht ligt in de nieuwbouwwijk Haarzicht. De BSO bevindt zich in openbare basisschool Haarzicht in deze nieuwe wijk.

 

Wat biedt BSO Haarzicht?

Op BSO Haarzicht vangen we kinderen op tussen de 4 en 13 jaar oud. Als de kinderen op de BSO aankomen, gaan ze eerst even wat eten en drinken. Tijdens dit eetmoment zorgen pedagogisch medewerkers dat er tijd en aandacht is om te horen hoe de schooldag is geweest. Tijdens BSO-tijd bieden wij themagerichte activiteiten aan. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Denk aan sport en bewegingsactiviteiten, creatief, drama, natuur en techniek. BSO-tijd is vrije tijd maar we stimuleren kinderen wel om mee te doen aan onze uitdagende activiteiten. Ook is er ruimte voor de (oudste) kinderen om hun input te geven. Tijdens vakantie en op studiedagen zijn wij de gehele dag geopend. Ook hier werken we met thema’s en zorgen we voor een gezellige en actieve invulling van de dag. Ook zullen wij geregeld uitstapjes en workshops organiseren.

 

Klik hier voor meer informatie.