Visie van de school

Aan de visie van OBS Haarzicht wordt gewerkt. Hieronder staan een aantal uitgangspunten die gaan we de komende tijd met team, ouders en kinderen verder ontwikkelen.

 

VEILIGHEID:   

Een nieuwe school in een nieuwe wijk: dat betekent dat elk kind nieuw is op onze school. We streven ernaar dat elk kind zich heel snel thuis en veilig voelt. Dat doen we door goed te kijken en te luisteren naar kinderen en ouders. Een kennismakingsgesprek met alle ouders en elk kind! Daarnaast houden we rekening met 3 basisbehoeftes van ieder mens:

 

COMPETENTIE:

Het is belangrijk om succeservaringen op te doen, daarom is het werk van uw kind niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Stapje voor stapje steeds meer leren!

 

AUTONOMIE:

Iedereen heeft ruimte nodig om eigen keuzes te maken. Die ruimte is er voor onze kinderen ook!  Naast een aantal verplichte opdrachten bepaalt het kind ook (deels) zelf wat en hoe hij wil leren.

 

RELATIE:

Het is fijn om een goede relatie te hebben met de mensen om je heen: zowel de leerkrachten als de kinderen in je klas. Hieraan werken we met zorg! Er wordt samengewerkt en we leren kinderen hoe je op een prettige manier met elkaar kunt samenwerken. 

 

 

Vanuit een veilige en warme omgeving, waar het kind de ruimte en de kans krijgt om kind te zijn, werken we ook aan de toekomst. 

Over 20 jaar zijn het deze kinderen die een belangrijke plek in de maatschappij vervullen. We streven ernaar, samen met ouders, de kinderen op te voeden tot fijne democratische wereldburgers, die zorg hebben voor zichzelf, de ander en de wereld waarin zij leven. Daarom onderscheiden we in ons aanbod drie peilers, die uiteraard met elkaar verbonden zijn. 

 

KENNIS: Het is onze taak om de kinderen kennis bij te brengen: de basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen) krijgen alle aandacht die ze verdienen. De basis moet goed zijn!

Naast de basisvaardigheden zijn er nog heel veel andere vakken op het programma. Wij geloven dat de betrokkenheid van kinderen groter wordt naarmate de vakken in samenhang worden aangeboden. Geen losse vakken,   maar interessante projecten, waarin verbinding wordt gelegd met "de echte wereld om ons heen".

 

LEREN LEREN: Er zijn vaardigheden die het leren nu en in de toekomst gemakkelijker maken.

Denk bijvoorbeeld aan concentratie, onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, leren plannen. Eigen sterke en zwakkere kanten ontdekken, trainen,   weten hoe je leert en waarom je leert. Belangrijke zaken om ook te benoemen en ook bewust aan te werken!

 

SOCIALISATIE: Wij leren het kind om zorg te hebben voor zichzelf, de ander en de omgeving.  

We zijn allemaal wereldburgers. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. De manier waarop we hier leven, heeft gevolgen voor mensen die we niet kennen, aan de andere kant van de wereld. Maar ook andersom. De manier waarop mensen aan de andere kant van de wereld leven, heeft ook gevolgen voor ons. Een wereldburger probeert daar rekening mee te houden. Een wereldburger begrijpt dat je niet alleen op de wereld bent.