Vacatures

Groei jij met ons mee?

KC Haarzicht is gestart in september 2019 en in januari 2020 verhuisd naar een nieuw, fris, inspirerend, mooi en duurzaam gebouw. Het team van Haarzicht is jong, enthousiast en (nog) klein. De collega die bij ons komt starten krijgt alle ruimte om ideeën in te brengen en uit te werken. We bieden nieuwe collega’s begeleiding op maat!

Ben jij

een collega die…

- eigen ideeën heeft over leren en er plezier in heeft deze uit te werken
- open staat voor andere ideeën en ontwikkelingen - zin heeft om samen te werken met andere collega’s in het kindcentrum (bijvoorbeeld door groeps-doorbroken te werken)
- ook kansen ziet in samenwerken met ouders

- flexibel is

- een interesse, hobby of talent heeft om in te zetten 
- het (dus) leuk vindt om mee te bouwen

Leuk!

en heb je een pedagogische achtergrond? Laat van je horen! We zijn op zoek naar pedagogisch medewerkers (veelal vanaf 14.15 uur) voor 15 of zelfs wat meer uur!

 


of juist...
- in bezit is van een lesbevoegdheid
- zicht heeft op leer- en ontwikkellijnen van jonge kinderen en goed instructie kan geven?
Houd dan de website in de gaten! De formatie voor september 2020 is rond, maar mogelijk ontstaan er gedurende het schooljaar 2020-2021 nieuwe kansen! 
Wil je meer weten? Kijk dan op www.obshaarzicht.nl, of neem contact op met Melle van Tricht via directie.haarzicht@spoutrecht.nl