Visie van de school

Aan de visie van kindcentrum Haarzicht wordt gewerkt. Hieronder staan een aantal uitgangspunten die we de komende tijd met team, ouders en kinderen verder gaan uitwerken.

  

Waar we voor staan:

 • Aansluiten bij het tempo, leerniveau en de onderwijsbehoeftes van de kinderen
 • Werken vanuit (ondoorbroken) leer- en ontwikkellijnen  
 • Iedereen is welkom (binnen onze mogelijkheden) 

Om dat te realiseren:

 • Werken we intensief samen met Kind&Co
 • Werken we niet in traditionele jaargroepen en juist wel groeps-doorbroken
 • Gaan we niet alleen uit van een leerjaar of programma
 • Organiseren we flexibel (kinderen hebben niet allemaal een vaste plek, er wordt ook gewerkt op zogenoemde 'leerpleinen')
Socialisatie 

 • We staan voor een veilig en fijn leer- en werkklimaat, zowel voor kinderen, team en de omgeving. Iedereen moet zicht welkom en prettig voelen. We vinden open communicatie belangrijk. Hoewel we willen aansluiten bij kinderen en hun talent, staan we niet voor individueel onderwijs.  
 • Coöperatief werken en leren vinden we belangrijk omdat we denken dat we kinderen op deze manier samen en van elkaar leren kunnen leren. 
 • We geven het goede voorbeeld. We nemen de tijd voor elkaar!
 • We willen kinderen opleiden tot democratisch wereldburger, om dat te realiseren willen we de wereld naar binnen brengen en de school naar buiten. 

 

Kwalificatie 

 • We willen Kinderen leren schrijven, stellen, technisch en begrijpend lezen en rekenen op een niveau dat past bij hun mogelijkheden.  
 • We sluiten in de onderbouw (groep 1/2/3) aan bij interesses, motivatie en belevingswereld van kinderen en organiseren rijke spelsituaties, waarin kinderen werken aan de leerlijnen van het jonge kind. 
 • In de midden-bovenbouw werken we vooralsnog met methodes en stevige instructies. We zetten ICT in waar mogelijk/wenselijk. 
 • Ook in de bovenbouw werken we met thema's.  
 • We bieden Engels vanaf groep 1. 
 • We zetten de kwaliteiten en talenten van het team en ouders in waar mogelijk. 
 • We zijn een duurzame school. We kiezen jaarlijks enkele speerpunten uit die we uitwerken. 
 • We hebben een inpandige sporthal, speellokalen en een mooi schoolplein waar we dagelijks gebruik van maken en twee keer per week gymmen.  

 

Personificatie: 

 • We bouwen aan kind-portfolio's
 • In dit portfolio is aandacht voor productdoelen/ cognitieve doelen, maar juist ook voor het proces en leren leren. Kinderen leren 'wie ben ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig in het leven'. 
 • In de groepen (klassikaal en individueel) wordt gesproken over leren. Oudere kinderen sluiten aan bij de oudergesprekken.   
 • In de groepen is er ruimte tot eigen initiatief en meedenken. Kinderen voelen zich betrokken bij hun eigen leerproces. Er is een opbouw: we leren kinderen zelf regie te nemen.