Duurzaamheid

Duurzaamheid met obs Haarzicht

 

Duurzaamheid is een term die nu overal gebruikt wordt. Op Haarzicht willen we naast ons duurzame gebouw ook met de kinderen, ouders en het team juist die duurzame ontwikkeling beter gaan vormgeven.
Haarzicht is dé plek waar volop kansen en mogelijkheden liggen om duurzaam denken en doen te verbinden aan de primaire en natuurlijke ontwikkeling van iedereen om ons heen.

Waar we nu aan werken:
- afval scheiden in het gebouw
We scheiden nu papier en restafval met elkaar. Vanaf mei starten we ook met plastic te scheiden.

- een plek voor de vogels
In januari 2020 hebben we, naast onze vogelhuisjes in de gevel, ook vogelhuisjes met alle kinderen van de school gemaakt. Zodra deze gelakt zijn, gaan we op zoek naar een plek waar de vogels (op ons terrein) kunnen leven.

 
(Komt u ook onze vogels bewonderen vanaf het schoolplein?)

- warme truiendag
Op vrijdag 7 februari 2020 was het warme truiendag. De verwarming 1 graad lager betekent 6% minder brandstof en dus 6% minder CO² uitstoot. Met dit initiatief wil Klimaatverbond mensen warm maken om in actie te komen tegen klimaatverandering. Met deze actie hopen we de omgeving om ons heen aan het denken te zetten over meer structurele maatregelen. 

- verwarming van de school
We hebben nu ingesteld dat alleen de (beneden) ruimtes die in gebruik zijn verwarmd worden. Zo blijven we aansluiten bij het Klimaatverbond (van de actie warme truiendag).

- red de bij!
In juni werken we met het lespakket van KRO-NCRV.
De bij zorgt door bestuiving voor een heel groot deel van onze voedingsgewassen. Maar de bij wordt bedreigd. Onder andere door het simpele feit dat er steeds minder bloemen zijn. Vandaar gaan we wilde bloemen zaaien op en om het schoolplein. 

- geschenk van de Week van de Lentekriebels
In maart was de Week van de Lentekriebels (een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit). I.v.m. het coronavirus is dit niet doorgegaan, maar hebben we wel van de gemeente een Amelanchier (krentenboompje) gekregen. Deze hebben we, dankzij het meedenken van een juiste plek van de kinderen, een plekje op ons nieuwe schoolplein gegeven. De Amelanchier staat in april-mei in bloei. Na de bloei worden zwartblauwe eetbare besjes gevormd (de krenten). Deze besjes worden graag door vogels gegeten. In het najaar hopen we van de prachtige oranjerode herfstkleur te genieten.

- AED in de wijk Haarzicht
Sinds april 2020 heeft Kindcentrum Haarzicht een eigen AED (ingang van de school). We hopen dat we hem niet nodig hebben, maar mocht het nodig zijn, is deze toegankelijk voor de mensen die wonen/ leven/ werken in onze nieuwe wijk. 

 


Ideeën zijn van harte welkom!
Deel deze met  rianne.olsthoorn@spoutrecht.nl