Klankbordgroep ouders

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Wij willen als school graag de contacten met alle ouders verbeteren/optimaliseren. Naast het uitspreken van een aantal wederzijdse verwachtingen, kunnen ouders nog op andere manieren bij de school betrokken te zijn. Ouders kunnen meedenken en -helpen in de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of in bepaalde werkgroepen (openingsfeest op 29 januari 2020). 

 

Om de ouders nog meer in de gelegenheid te stellen mee te praten en denken over het beleid en de ontwikkelingen van de nieuwe school is er een klankbordgroep van ouders.

Data en inhoud voor de klankbordgroep:

 
- 29 november 2019 (15.30uur): rapport/ portfolio/oudergesprekken 
- 10 december 2019 (16.00uur): schoolreisje/ lokaalindeling/ speelmateriaal
- 20 januari 2020 (15.30uur): Engels op school
 

Wees welkom om je als (toekomstige) ouder van OBS Haarzicht aan te melden om je mening, ideeën of ervaringen te delen in de klankbordgroep.

Nieuwe onderwerp zijn welkom per mail!
Aanmelden kan bij rianne.olsthoorn@spoutrecht.nl