Agenda

Groepspresentatie OBS Haarzicht + groep 8 (KVS)

Vrijdag 1 november 2019 (tijdelijke locatie Kees Valkenstein)
Voor alle ouders/ verzorgers van de kinderen van groep 1/2 en 3-6 van Haarzicht.

 

 

Openingsfeest OBS Haarzicht

Op woensdag 29 januari 2020 wordt Kindcentrum Haarzicht officieel geopend. 
Houdt deze datum alvast vrij in uw agenda. De uitnodiging volgt nog.