Actueel

Tijdspad

- donderdag 27 november sleuteloverdracht van de school aan het team
- dinsdag 7 januari 2020 eerste schooldag in het nieuwe gebouw
- woensdag 29 januari 2020 openingsfeest!

 

OBS Haarzicht is gestart!

Maandag 2 september 2019 zijn de deuren op de tijdelijke locatie geopend.
In januari 2020 openen de deuren van het nieuwe gebouw in de wijk Haarzicht.

Het artikel is te vinden op:
https://www.brugutrecht.nl/reader/59135

 

Folder Kindcentrum Haarzicht

De folder van Kindcentrum Haarzicht ligt al klaar op school. Om alvast een kijkje te nemen, kunt u hier een voorbeeld bekijken.


Aanmeldformulier

Wilt u uw kind aanmelden voor OBS Haarzicht? Vult u dan dit formulier in en lever het in bij de administratie of stuur het per mail op naar directeur.haarzicht@spoutrecht.nl